Regler

Regler Fjordræs


Fjordræs Limfjorden er en kystkonkurrence hvor der må kystfiskes og vadefiskes med en stang pr. deltager. Der fiskes efter Havørred i fiskekonkurrencen. 


Konkurrenceområdet er Skive Fjord, Hjarbæk fjord, Lovns Bredning, og Limfjorden inklusiv Fur (Gratis færge under konkurrrencen), Mors og Jeginø.


Præmier gives efter længden på de havørred der fanges, som overholder nedenstående konditionsfaktor. Såfremt der er to fisk med samme længde er det den tungeste fisk der vinder. Den enkelte havørred vejes urenset.


Konkurrencestart er fredag den 16. oktober kl. 7 og indvejningen/konkurrencen slutter søndag den 20. oktober kl. 15. Præmieoverrækkelsen er søndag kl. 15.30. Du skal være tilstede ved præmieoverrækkelsen for at kunne modtage din præmie. Er du ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, så trækkes der lod om præmien blandt de tilstedeværende.


Det er kun friskfangede havørred der tæller i konkurrencen, det betyder fisken skal indvejes samme dag den er fanget.


Fangsterne vil blive renset under indvejning og opbevares i fryser indtil konkurrencen slutter.


Alle havørred der fanges skal overholde mindstemål på 40 cm og en konditionsfaktor på minimum 1 for at tælle i fiskekonkurrencen.


Da vi gerne vil passe på naturen vil vi bede jer om at vise hensyn ved ikke at efterlade liner, kroge eller skrald i naturen. Vær gode ambassadører for lystfiskere.